Laguna plato melamina

Referencia: CT-5770210 Laguna plato melamina 21,5 cm 
Referencia: CT-9213100 Laguna plato melamina 26,0 cm 
Referencia: CT-2097912 Laguna plato melamina 28,0 cm